Ἡ σειρὰ Ἴψεν.

Σχολιασμένα τὰ θεατρικὰ ἔργα καὶ μεταφρασμένα ἀπὸ τὰ Νορβηγικὰ μὲ πλούσιο ὑλικό: βιογραφικὸ σημείωμα, ἀναλύσεις, ἱστορικὰ σημειώματα, βιβλιογραφία, ἐργογραφικά.

Νέα βιβλία