Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

Δεκαπεντασύλλαβοι

8,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ἀριθμὸς σελίδων

56

ISBN ἔντυπης ἔκδοσης

978-618-84720-5-1

μορφή (ἔντυπη/ἠλεκτρονική)

ἔντυπη

Ποιητικὴ συλλογὴ γραμμένη σὲ ἰαμβικοὺς δεκαπεντασυλλάβους, τὸ κατ’ ἐξοχὴν μέτρο τῆς νεολληνικῆς παράδοσης. Περιλαμβάνει ποιήματα στοχαστικά, ἐρωτικά, πολιτικά, σατιρικά.