Προσφορά!

Ἄγγελος Θ. Παπαδημητρόπουλος

Εἰσαγωγὴ στὴ Λογιστική

Ἔντυπο βιβλίο - ἠλεκτρονικὸ βιβλίο: 10,00 9,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ἔκδοση

πρώτη, 2018

ἀριθμὸς σελίδων

94

ISBN ἔντυπης μορφῆς

978-618-83878-0-5

ISBN ἠλεκτρονικῆς μορφῆς

978-618-83878-1-2

μορφή (ἔντυπη/ἠλεκτρονική)

ἔντυπη, ἠλεκτρονική (ebook)

Τὸ βιβλίο ἀποτελεῖ εὐσύνοπτη εἰσαγωγὴ στὴν ἐπιστήμη τῆς Λογιστικῆς μὲ τὴ βοήθεια κατατοπιστικῶν παραδειγμάτων, διαγραμμάτων καὶ πινάκων, βάσει τῆς διδακτικῆς πανεπιστημιακῆς ἐμπειρίας τοῦ συγγραφέα ἀπὸ τὸ 1970. Ἐξεταζόμενα θέματα: βασικὲς ἔννοιες τῆς Λογιστικῆς· λογαριασμοὶ καὶ βιβλία λογαριασμῶν· ἀπογραφή· λογιστικὲς ἀρχές· Λογιστικὸ Σχέδιο, Σχέδιο Λογαριασμῶν.

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: 1 Κατηγορία: Ετικέτες: , ,