Προσφορά!

Ἄγγελος Θ. Παπαδημητρόπουλος

Εἰσαγωγὴ στὴ Λογιστική

14,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ἀριθμὸς σελίδων

230

ἔκδοση

ISBN ἔντυπης μορφῆς

978-618-84203-8-0

μορφή (ἔντυπη/ἠλεκτρονική)

ἔντυπη

Τὸ βιβλίο ἀποτελεῖ εὐσύνοπτη εἰσαγωγὴ στὴν ἐπιστήμη τῆς Λογιστικῆς μὲ τὴ βοήθεια κατατοπιστικῶν παραδειγμάτων, διαγραμμάτων καὶ πινάκων, βάσει τῆς διδακτικῆς πανεπιστημιακῆς ἐμπειρίας τοῦ συγγραφέα. Ἐξεταζόμενα θέματα: βασικὲς ἔννοιες τῆς Λογιστικῆς· λογαριασμοὶ καὶ βιβλία λογαριασμῶν· ἀπογραφή· λογιστικὲς ἀρχές· Λογιστικὸ Σχέδιο· Σχέδιο Λογαριασμῶν. Ἡ δεύτερη τούτη ἔκδοση περιέχει καὶ λυμένες ἀσκήσεις γιὰ τὴν καλύτερη ἐμπέδωση τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν μεθόδων.

Κωδικός προϊόντος: 1 Κατηγορία: Ετικέτες: , ,