Προσφορά!

Ἄγγελος Θ. Παπαδημητρόπουλος

Εἰσαγωγὴ στὴ Λογιστική

10,00 9,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6%)

ἔκδοση

πρώτη, 2018

ἀριθμὸς σελίδων

94

ISBN ἔντυπης μορφῆς

978-618-83878-0-5

ISBN ἠλεκτρονικῆς μορφῆς

978-618-83878-1-2

μορφή (ἔντυπη/ἠλεκτρονική)

,

Τὸ βιβλίο ἀποτελεῖ εὐσύνοπτη εἰσαγωγὴ στὴν ἐπιστήμη τῆς Λογιστικῆς μὲ τὴ βοήθεια κατατοπιστικῶν παραδειγμάτων, διαγραμμάτων καὶ πινάκων, βάσει τῆς διδακτικῆς πανεπιστημιακῆς ἐμπειρίας τοῦ συγγραφέα ἀπὸ τὸ 1970. Ἐξεταζόμενα θέματα: βασικὲς ἔννοιες τῆς Λογιστικῆς· λογαριασμοὶ καὶ βιβλία λογαριασμῶν· ἀπογραφή· λογιστικὲς ἀρχές· Λογιστικὸ Σχέδιο, Σχέδιο Λογαριασμῶν.

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: 1 Κατηγορία: Ετικέτες: , ,