Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

Κατάβασις

8,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ἀριθμὸς σελίδων

40

ISBN ἔντυπης μορφῆς

978-618-5572-06-8

μορφή (ἔντυπη/ἠλεκτρονική)

ἔντυπη

Λήθη προβαίνει εἰς τὸ Φῶς τοῦ κενοῦ, καὶ παλεύει ’ν’ ἀνθέξῃ.
Ποία ὁδηγεῖ ἐπιθυμία τὸν τάλαινα εἰς τοῦτο ’νὰ ὑπάγῃ;
«Μνήμη μου σύ; Ἑαυτέ τοῦ ἑαυτοῦ μου; Καὶ Βίε τοῦ βίου;»
Τρεῖς αἱ φοραὶ ὅτε τὸ ἠρώτησε -τρεῖς σιωπὴ πανταχόθεν,
τὸ Ἅπαν ἐκείνη συνέχει, ἀπάντησις μόνη ἀπομένει.


Τὸ ἔπος τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου εἰς ἐντατικοὺς δακτυλικοὺς ἑξαμέτρους, ἀνασύρον ἐκ τῆς διαχρονίας τῆς Ἑλληνικῆς Παραδόσεως τρόπους καὶ σύμβολα πρὸς μίαν νέαν σύνθεσιν.