Προσφορά!

Maria Tryti Vennerød

Μαρτῖνος Λούθηρος

Ἔντυπο βιβλίο - ἠλεκτρονικὸ βιβλίο: 9,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Μεταφραστής

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

ISBN ἔντυπης μορφῆς

978-618-84203-6-6

ISBN ἠλεκτρονικῆς μορφῆς

978-618-84203-7-3

ἀριθμὸς σελίδων

88

μορφή (ἔντυπη/ἠλεκτρονική)

ἔντυπη, ἠλεκτρονική (ebook)

Λίγα μπορῶ νὰ πῶ στ᾿ ἀλήθεια γιὰ τὸ Μαρτῖνο Λούθηρο. Διάβασα λιγάκι μόνος μου. Δὲ μίλησε γιὰ τίποτ᾿ ἄλλο. Ἦταν ἔντρομος γιὰ τὴ ζωή του. Πρὶν τὴ σύγχρονη Ἰατρική, πρὶν ἀπ᾿ τ᾿ ἀντιβιοτικά, τ᾿ ἀποχωρητήρια καὶ τὸ μουρουνέλαιο, τὶς πετσέττες, τὴν παρακεταμόλη καὶ τὴν ἐποχὴ τῶν ἀντιβιοτικῶν· πρὶν ἀπ᾿ τὰ ἐμβόλια, τὴ χημειοθεραπεία, τὴ νάρκωση καὶ τὴν ἀναισθησία. Ζοῦσε στὴν ἐποχὴ τῆς πανούκλας. Ὁ κόσμος πέθαινε παντοῦ κι ὁ θάνατος ἤτανε παντοῦ. Ὁ κόσμος δέν ξέχναγε τότε τὸ θάνατο· καὶ πρέπει νὰ π ῶ τί εἶναι σωτηρία;.. Πρέπει νὰ πῶ τί σημαίνει;.. Ξερὰ θεολογικά;..


Τὸ ποιητικὸ δρᾶμα Μαρτῖνος Λούθηρος (2017) τῆς σύγχρονης Νορβηγίδας δραματουργοῦ Maria Tryti Vennerød, πρωτομεταφράζεται καὶ πρωτοεκδίδεται ἀπ’ τὶς ἐκδόσεις ΘΑΠ.

Σχεδίαση ἐξωφύλλου:

grams-design-logo