Σοφοκλῆς

Οἰδίπους Τύραννος

35,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Κείμενο-Μεταγραφή-Σχόλια-Ἑρμηνεία

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

ἀριθμὸς σελίδων

470

ISBN ἐντύπου μορφῆς

978-618-5572-05-1

μορφή (ἔντυπη/ἠλεκτρονική)

ἔντυπη

Τὸ ἀρχαῖο κείμενο καὶ ἡ παραγραμμικὴ μεταγραφή του ἐτυπώθησαν δίς: ρέοντα, καθὼς καὶ μετὰ διαγραμμικῶν σχολίων. Ἡ ἀπόφασι ἐλήφθη, ὥστε ἀφ᾽ ἑνὸς νὰ παραδοθῇ εἰκόνα θεατρικοῦ ἀδιαπτώτου λόγου καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου ἡ ἐπισταμένη κατὰ σημεῖον ἀνάγνωσι μήτε ἀπὸ τὴν μεταφορὰ τοῦ βλέμματος στὸ ὑποσέλιδο νὰ διακόπτεται. Ἡ ἐργασία ἐπιδιώκει συνειδητῶς νὰ διατηρήσῃ τὸ μέγιστο ἐκ τῆς ἀρχαίας φράσεως, προβάλλουσα τὴν διαχρονία τῆς Ἑλληνικῆς. Παιδαγωγικῶς, ὁ συγκεκριμένος τρόπος καθιστᾷ τὸ ἀρχαῖο κείμενο εὐπροσιτώτερο καὶ τὶς μεταγραφικὲς ἐπιλογὲς διαφανεῖς. Καταληκτικῶς τὸ δρᾶμα ἑρμηνεύεται κατὰ τὴν ἀπολλώνειαν διάστασίν του.