Προσφορά!

Ἑρρῖκος Ἴψεν

Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου

14,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Μεταφραστής

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

ἀριθμὸς σελίδων

246

ISBN ἔντυπης μορφῆς

978-618-5572-01-3

μορφή (ἔντυπη/ἠλεκτρονική)

ἔντυπη

Ἐπισκεφθῆτε τὴν ἱστοσελίδα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν: www.ibsen.gr

Ἡ ὑπηρεσία μου εἶνε νὰ ξυλουργῶ τὴν βασιλικὴν ἕδραν εἰς ταύτην τὴν χώραν καὶ οὐχί νὰ κάθημαι ἐπ᾽ αὐτῆς καὶ νὰ κυβερνῶ λαὸν καὶ βασίλειον.


Ἡ ἱστορικὴ τραγῳδία τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν μετεφρασμένη ἀπὸ τὴν Νορβηγικὴ γλῶσσα μὲ ὑποσημειώσεις κατὰ τὴν ροὴ τοῦ κειμένου, βιογραφικὸ σημείωμα, στοιχεῖα γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ ἔργου, ἀνάλυσι, βιβλιογραφία, γιὰ νὰ βοηθηθοῦν ἐν γένει ὁ ἀναγνώστης, καθὼς καὶ ὁ εἰδικὸς μελετητής (σκηνοθέτης, ἠθοποιός, θεατρολόγος κ.λ.).

Περιεχόμενα:

Βιβλιογραφία 9
Γενικὲς σημειώσεις 17
Συντμήσεις 19
Σύμβολα 20
Ἰδού ὁ ἄνθρωπος! – Ἡ πορεία τοῦ δημιουργοῦ 21
Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα 37
Πράξη πρώτη 41
Πράξη δευτέρα 67
Πράξη τρίτη 103
Πράξη τετάρτη 147
Πράξη πέμπτη 185
Σύλληψη, ἔκδοση, πρώτη παράσταση 227
Ἀνάλυση τοῦ ἔργου 233
Περιεχόμενα 241