Προσφορά!

Ἑρρῖκος Ἴψεν

Οἱ πολεμιστὲς στὸ Χέλγκελαντ

10,80 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Μεταφραστής

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

ἀριθμὸς σελίδων

158

ISBN ἔντυπης μορφῆς

978-618-84720-6-8

μορφή (ἔντυπη/ἠλεκτρονική)

ἔντυπη

Ἐπισκεφθῆτε τὴν ἱστοσελίδα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν: www.ibsen.gr

ΓΙΕΡΝΤΙΣ: Τί θές;
ΣΙΓΚΟΥΡΝΤ: Νὰ σοῦ πῶ μιὰ σάγκα.
ΓΙΕΡΝΤΙΣ: Εἶναι λυπηρή;
ΣΙΓΚΟΥΡΝΤ: Λυπηρὴ καθὼς ἡ ζωὴ ἡ ἴδια.
Γ’ πράξη, σελ. 111.


Ἡ τραγῳδία τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν μεταφραζόμενη ἀπὸ τὴ Νορβηγικὴ μὲ ὑποσημειώσεις κατὰ τὴ ροὴ τοῦ κειμένου, βιογραφικὸ σημείωμα, στοιχεῖα γιὰ τὴν ἔκδοση καὶ τὴν παραστασιογραφία τοῦ ἔργου, ἀνάλυση τοῦ ἔργου, βιβλιογραφία, γιὰ νὰ βοηθηθοῦν ὁ μέσος ἀναγνώστης, ὁ σκηνικὸς καλλιτέχνης κι ὁ εἰδικὸς μελετητής. Στὸ βιβλίο περιλαμβάνονται ὅλες οἱ συντάξεις τοῦ ἔργου.