Γεράσιμος Ἀ. Μαρκαντωνᾶτος

Σοφοκλέους Ἀντιγόνη

30,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ἀριθμὸς σελίδων

420

ISBN ἐντύπου μορφῆς

978-618-5572-21-1

μορφή (ἔντυπη/ἠλεκτρονική)

ἔντυπη

Ἡ τραγῳδία μετ’ εἰσαγωγῆς, πρωτοτύπου κειμένου (συνοδευομένου ὑπὸ κριτικοῦ ὑπομνήματος), μεταφράσεως εἰς τὸ νεώτερον ἰδίωμα, σχολίων καὶ κατατοπιστικῆς βιβλιογραφίας· μία πλήρης προσέγγισις διὰ χρῆσιν ὑπὸ διδασκόντων καὶ μαθητῶν ἐν δευτεροβαθμίᾳ ἐκπαιδεύσει καὶ ὑπὸ φοιτητῶν ἐν φιλολογικαῖς σχολαῖς.