Βασιλικὴ Ρηγοπούλου-Μουρίκη

Στὴ Μάννα

11,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ἀριθμὸς σελίδων

107

ISBN ἐντύπου μορφῆς

978-618-5572-19-8

μορφή (ἔντυπη/ἠλεκτρονική)

ἔντυπη

Ποίησις καὶ λαογραφικαὶ καταγραφαὶ διαπλέκονται εἰς ἑνιαῖον ὅλον ἐξυμνοῦν τὴν μοναδικὴν ὕπαρξιν ἐν βίῳ παντὸς ἀνθρώπου.


Χρυσός, ἀσῆμι, μάλαμα,
ἡ μάννα πάντα μία!
Μάννας γλυκὸ τὸ φίλημα,
τοῦ καθενὸς λατρεία.