Θεοδοσίου Ἀγγέλου Παπαδημητροπούλου

Φωτολογεῖα

10,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ἀριθμὸς σελίδων

72

ISBN ἐντύπου μορφῆς

978-618-5572-15-0

μορφή (ἔντυπη/ἠλεκτρονική)

ἔντυπη

61 συνθέσεις εἰς ἐλεγειακὰ ῥυθμοτονικὰ δίστιχα ἐν γλώσσῃ λογίᾳ.
Ἡ μὲν θεματολογία ποικίλη, τὸ δὲ ζητητέον τὸ Φῶς.
Ἡ στοιχειοθεσία ἀκολουθεῖ τῇ τῶν μεσαιωνικῶν χειρογράφων Παραδόσει.
Κόσμημα ἐξωφύλλου: Δόξης Φῶς ἰλαρόν.