Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

Ἀδιακόπως

11,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ἀριθμὸς σελίδων

72

ISBN ἐντύπου μορφῆς

978-618-5572-16-7

μορφή (ἔντυπη/ἠλεκτρονική)

ἔντυπη

Ἀπροσδόκητον ἐργατικὸν ἀτύχημα συνταράσσει μετ’ ἐκρήξεως καὶ ἀνθρωπίνων θυμάτων ἐγκαταστάσεις ξενοδοχειακῆς μονάδος ἐν νήσῳ Θήρας, καὶ ἀλληλουχία ἀρχίζει ἀπιθάνων γεγονότων ὁδηγούντων εἰς μείζονας καὶ ῥαγδαίας μετεκρηκτικὰς ἐξελίξεις. Ἀφήγησις ἀσθματικῶς ἀναμένουσα ἔκρηξιν ἐκρήγνυται αὐτή· ἐπὶ ῥυθμοῦ ἀδυνατεῖ σταθῆναι· μεταβάλλεται, μεταπίπτει, μετατρέπεται. Ἑνότης μετεκρηκτική, κρᾶσις τακέντων, στοιχείων ἐπανάπλασις, πνοὴ νέα ἐν καμίνῳ Ἱστορίας –ἀδιακόπως.