Μεριντιὰν Μέτο

Ἄνθρωπος μεσημβρινός

10,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ἀριθμὸς σελίδων

63

ISBN ἐντύπου μορφῆς

978-618-5572-13-6

μορφή (ἔντυπη/ἠλεκτρονική)

ἔντυπη

Λίγοι στην οὐσία
γράφουν ἱστορία.
Ἀλλὰ φοβοῦνται καὶ αὐτοί.

σελ. 10.


Ἐλεύθεροι στίχοι κινούμενοι μεταξὺ παρελθόντος, παρόντος καὶ μέλλοντος μὲ τὸν πόθο τῆς Αἰωνιότητος, ἐν μνήμῃ Ῥωμαιοσύνης καὶ προσευχῇ, ὅπου οὐδείς φοβεῖται ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ.