Γιάννης Κωσταρᾶς

Ἡσυχία – Ζωντανοὶ νεκροί

10,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

μορφή (ἔντυπη/ἠλεκτρονική)

ἔντυπη

ἀριθμὸς σελίδων

64

ISBN ἔντυπης μορφῆς

978-618-5572-14-3

Πῶς ἡ καταπίεσι γεννᾷ συνταρακτικὴν ἡσυχία στὸν νοῦ κ’ ἐκείνη ἀπονεκρώνει τοὺς τύποις ζωντανούς, ὥστε νὰ συνεχίσουν τὸ ἔγκλημα. Δύο θεατρικὰ ἔργα εἰς ἀπόλυτον ἑνότητα, δύο ἀκραῖες καταστάσεις ποὺ φωτίζουν ὅμως προβλήματα βαθύτατα τῆς σημερινῆς κοινωνικῆς ζωῆς.