Προσφορά!

Ἑρρῖκος Ἴψεν

Ἡ νύχτα τ᾽ Ἁγιαννιοῦ

9,90 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Μεταφραστής

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

ἀριθμὸς σελίδων

136

ISBN ἔντυπης μορφῆς

978-618-83878-4-3

ISBN ἠλεκτρονικῆς μορφῆς

978-618-83939-3-6

μορφή (ἔντυπη/ἠλεκτρονική)

ἔντυπη

Ἐπισκεφθῆτε τὴν ἱστοσελίδα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν: www.ibsen.gr

ΓΙΕΡΓΚΕΝ: Ὅμως, πρέπει τώρα νὰ ἐγκαταλείψῃς ὅλες σου τὶς θεωρίες γιὰ τὸν Ἔρωτα…

ΠΑΟΥΛΣΕΝ: Τὶς θεωρίες μου;.. Ποτέ! Εἰς τὸν Αἰῶνα τῶν Αἰώνων ποτέ!.. Ἀλλὰ δέ θὰ τὶς ἐφαρμόζω κιόλας… Ἀφ᾽ ἑνός, ἐρωτευμένος κά-ποιος, ἐκλαμβάνει τὸν Ἔρωτα ἀπὸ θεωρητικὴ σκοπιά· ἀρραβώνας καὶ γάμος, ἀφ᾽ ἑτέρου,.. εἶναι πρακτικά ζητήματα κ’ οἱ θεωρίες — ὡς γνω- στόν — δέν μποροῦν πάντα νὰ λειτουργοῦν καὶ στὴν πράξη…

Γ’ πράξη, Η’ σκηνή


Ἡ νεραϊδοκωμῳδία, τὸ τέταρτο ἔργο τοῦ Νορβηγοῦ δραματουργοῦ, πρωτομεταφραζόμενο στὴν Ἑλληνική, μὲ τὴν ἀπαραίτητη ὑπομνημάτιση κι ἀνάλυση, γιὰ νὰ βοηθηθοῦν ὁ μέσος ἀναγνώσης, ὁ σκηνικὸς καλλιτέχνης κι ὁ εἰδικὸς μελετητής.