Προσφορά!

Εὐστράτιος Σαρρῆς

Ἡ τέχνη γιὰ τὸ κάλλος

9,90 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ISBN ἔντυπης μορφῆς

978-618-5572-03-7

ἀριθμὸς σελίδων

80

μορφή (ἔντυπη/ἠλεκτρονική)

ἔντυπη

Πότε ἀγροικήθη ἀλήθεια πλέον μεγάλη
ἀπ᾽ τὴν ἀλήθεια: Ἡ τέχνη γιὰ τὸ κάλλος,
κι ἂν δίχως το, ψεῦδος καὶ καρναβάλι.


Οἱ ἔμμετρες συνθέσεις τοῦ Εὐστρατίου Σαρρῆ, γλωσσικῶς καὶ ὑφολογικῶς ἀναγόμενες στὴν Μεσαιωνικὴ Ἑλληνική, πλέκονται γύρω ἀπὸ διαιώνια ζητήματα (ζωή, θάνατος, ἀγάπη, ἔρως, ἐπέκεινα), ὅπως πλέον ἐκλαμβάνονται ἀπὸ τὸν σύγχρονο δημιουργό.