Προσφορά!

Ἑρρῖκος Ἴψεν

Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ

9,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Μεταφραστής

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

ἀριθμὸς σελίδων

96

ISBN ἔντυπης μορφῆς

978-618-83939-2-9

ISBN ἠλεκτρονικῆς μορφῆς

978-618-83939-1-2

μορφή (ἔντυπη/ἠλεκτρονική)

ἔντυπη

Ἐπισκεφθῆτε τὴν ἱστοσελίδα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν: www.ibsen.gr

ΜΠΛΑΝΚΑ:
Μά, ὅταν τὸν κύκνο βλέπω νὰ σαλπάρῃ
– σύννεφο στὸν ἄνεμο πάνω ἀπ᾽ τὸ κῦμα –,
τότε μοῦ ᾽ρχονται στὸ νοῦ τὰ λόγια σου
γιὰ τὴν ἡρωικὴ ζωὴ μακριά στὴ Θούλη·
σὰν πλοῖο ὁ κύκνος μοῦ μοιάζει στολισμένο
μὲ κεφάλη δράκου καὶ χρυσῆ φτεροῦγα.

Α’ σκηνή, σελ. 40


Τὸ δρᾶμα τοῦ Νορβηγοῦ δραματουργοῦ, μεταφρασμένο ἀπ’ τὰ Νορβηγικά, μὲ τὴν ἀπαραίτητη ὑπομνημάτιση, ἀνάλυση καὶ βιβλιογραφία, γιὰ νὰ βοηθηθοῦν ὁ μέσος ἀναγνώστης, ὁ σκηνικὸς καλλιτέχνης κι ὁ εἰδικὸς μελετητής.