Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη

βιβλιοnet Κατάλογος ἑλληνικῶν τυπωμένων βιβλίων

Ἀθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου

ibsen.gr Ἡ ἱστοσελίδα γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Ἑρρῖκου Ἴψεν καὶ τὴ σειρὰ Ἴψεν (μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος)

Διέλευση Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου