Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ibsen.gr Ἡ ἱστοσελίδα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἑρρῖκου Ἴψεν, καθὼς καὶ γιὰ τὴ σειρὰ Ἴψεν μὲ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου

Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη

βιβλιοnet Κατάλογος ἑλληνικῶν τυπωμένων βιβλίων

Ἀθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου

Διέλευση Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου