Προσφορά!

Ἑρρῖκος Ἴψεν

Νόρμα

8,10 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Μεταφραστής

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

ISBN ἔντυπης μορφῆς

978-618-83939-4-3

ISBN ἠλεκτρονικῆς μορφῆς

978-618-83939-5-0

ἀριθμὸς σελίδων

64

μορφή (ἔντυπη/ἠλεκτρονική)

ἔντυπη

Ἐπισκεφθῆτε τὴν ἱστοσελίδα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν: www.ibsen.gr

Τὸ Κοινοβούλιον ἀποτελεῖ ταλαντοῦχον λυρικὸν θίασον!.. Ὡς ἐκ τούτου, προσφέρω τὴν μουσικὴν τραγῳδίαν ταύτην δία νὰ παρασταθῇ εἰς ἑορταστικὴν ἢ ἄλλην εὐκαιρίαν… Θὰ πρέπει μόνοι τους οἱ ἀντιπρόσωποι νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν ἁρμόζουσαν μουσικήν· ἐφόσον, μάλιστα, ἔχουσι βιρτουόζους εἰς πᾶν ὄργανον – ἀπὸ τρομπέτες ἕως ταμποῦρλα καὶ τρομπόνια –, ἐλπίζομεν πὼς δὲν θὰ συναντήσωσι δυσκολίαν…

Ἀπ᾽ τὸν Πρόλογο τοῦ δραματουργοῦ γιὰ τὸ ἔργο


μουσικὴ τραγῳδία, παρῳδία τῆς ὀπερατικῆς Νόρμας καὶ τρίτο ἔργο τοῦ Νορβηγοῦ δραματουργοῦ, πρωτομεταφραζόμενο στὴν Ἑλληνική, μὲ τὴν ἀπαραίτητη ὑπομνημάτιση κι ἀνάλυση, γιὰ νὰ βοηθηθοῦν ὁ μέσος ἀναγνώστης, ὁ σκηνικὸς καλλιτέχνης κι ὁ εἰδικὸς μελετητής.

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , , , , ,